dhr. mr. N. (Niels) Jansen


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
 • Bezoekadres
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postadres:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • N.Jansen@uva.nl

Niels  behaalde in 2003 zijn diploma Nederlands recht - met een accent op arbeidsrecht - aan de UvA. Van januari 2004 tot september 2012 was Niels advocaat bij Smithuijsen Winters & de Vries Advocaten te Haarlem en in 2008 heeft hij de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond.

"De stand van de samenleving vindt zijn reflectie in het recht. Mijn belangstelling gaat mede uit naar het spanningsveld tussen recht en maatschappij. De praktijk van de advocatuur is natuurlijk ‘aardser’: praktisch en accuraat naar goede oplossingen toewerken."

Vanaf 1 september 2012 is Niels als junior docent/onderzoeker aangesteld. Zijn onderzoek betreft de legitimatie van de vakbond als (mede)ontwerper van collectieve arbeidsvoorwaarden.

Niels is daarnaast lid van de toetscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Levenbachinstituut - lid van de oplieidingscommissie (F)

Diversen - geeft cursussen en lezingen (F/B)

 

2015

 • Jansen, N. (2015). De verhouding tussen cao-leerstukken en het overgangsrecht onder de WWZ. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 8(7), 4-11. [314]. [details] 
 • Jansen, N. (2015). Ontwikkelingen in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 4(3).

2014

 • Jansen, N., (2014). Case note: HvJ EU (Parkwood: (vooral) oude wijn in nieuwe zakken: C-426/11, JAR 2013/216 (Alemo-Herron e.a./Parkwood)), Jul 18, 2013. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2014, No. 1).DOI: 10.5553/ArA/156866392014013001004  [details] 
 • ten Broeke, M., Grosheide, E. F., ter Haar, B. P., Hufman, P., Jansen, N., Ramos Martin, N. A., ... Beltzer, R. M. (2014). De Wet werk en zekerheid - dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 3(1), 26-42. [details] 

2013

 • Jansen, N., & Opdam, M. (2013). Perikelen rond de deskundigenverklaring bij ziekte: lang niet altijd een noodzakelijk middel. TRA, 5(4), 16-19. [35]. [details] 

2015

 • Beltzer, R. M., Franssen, E. J. A., Jansen, N., te Poel, M. C. A., & Wiersma, K. (2015). Handboek Wet werk en zekerheid. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 

2014

 • Jansen, N. (2014). Houdt de WWZ voldoende rekening met de contractuele grondslag van het cao-recht? ArbeidsRecht, 21(11), 24-29. [52]. [details] 
 • Jansen, N. (2014). Is de preventieve ontslagtoets door overheveling van BBA naar BW vanaf 1 juli 2015 nog voorrangsregel? Juridisch up to Date, 2014(23/24), 15-16. [147]. [details] 
 • Jansen, N. (2014). Overgang van onderneming en collectieve arbeidsvoorwaarden: over de nawerking van cao-bepalingen, HVJ EU 11 september 2014, C-328/13. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 3(4), 117-120. [details] 
 • Jansen, N. (2014). Verdient de statutair bestuurder wel de bescherming van het arbeidsrecht? Juridisch up to Date, 2014(14), 11-13. [86]. [details] 
 • Helmer, J. L. A., Sprengers, L. C. J., Jansen, N., Koot-van der Putte, E., & Verhulp, E. (2014). Caleidoscopische blik op het cao-recht 2012-2013. In L. C. J. Sprengers, & G. W. van der Voet (Eds.), Arbeidsrechtelijke reflecties 2014: bijdragen vanuit verschillende werkgroepen van de VvA (pp. 23-68). (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 42). Deventer: Kluwer. [details] 

2013

 • Jansen, N. (2013). De werknemersbeschermende strekking van artikel 6 EVO. Juridisch up to Date, 2013(11), 7-10. [details] 
 • Jansen, N. (2013). Is artikel 7:611 BW een bepaling van bijzonder dwingend recht? Juridisch up to Date, 2013(14), 14-17. [details] 
 • Jansen, N. (2013). Over vakbonden, legitimatie en Lotmar. In K. van der Veldt, & M. Wirtz (Eds.), Ontwerpers in arbeidsverhoudingen: draagvlak van de cao (pp. 73-89). Den Haag: AWVN. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen