dhr. prof. dr. R.M. (Ronald) Beltzer

Arbeid en onderneming
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
 • Bezoekadres
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Kamernummer: A6.18
 • Postadres:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • R.M.Beltzer@uva.nl
  T: 0205253454
  T: 0205253400

Achtergrondinformatie

Ronald M. Beltzer (Amsterdam, 22 september 1971) behaalde het doctoraal Nederlands Recht (1993) en het Vrij Doctoraal Recht (1995) aan de UvA. In 1995 behaalde hij tevens een Diploma in English Law (with merit) aan The University of Kent (VK). Na enkele omzwervingen, waarvan de belangrijkste was het opstellen van een cao voor het Reaal-concern, keerde hij in 1997 als aio terug naar de UvA om in 2000 te promoveren op de dissertatie, getiteld "Overgang van onderneming in de private en de publieke sector" (een tweede, herziene druk verscheen in januari 2008). Hierna volgde een aanstelling als postdoc-onderzoeker aan het HSI, hetgeen resulteerde in de uitgave "De pensioenvoorziening als bindmiddel" (zie publicaties). Van 1 januari 2002 tot september 2011 was Beltzer universitair hoofddocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Momenteel is Beltzer hoogleraar arbeid & onderneming. Hij heeft zitting in een aantal redacties van wetenschappelijke en vakbladen op het terrein van het arbeidsrecht en ondernemingsrecht, is regelmatig spreker op nationale en internationale congressen en symposia, trad (in 2013 en 2014) op als gasthoogleraar aan de Vytauto Didžiojo universitetas (Litouwen), geeft cursussen aan en adviseert wetenschappers, beleidsmakers en practici en publiceert met regelmaat. Voorts bekleedt hij enkele universitaire functies. Hij is een dag in de week als (onafhankelijk) adviseur verbonden aan advocatenkantoor Liber Dock B.V. en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam (Ondernemingskamer en Consument & Werk).

Onderwijs

Beltzer was van 2002 tot en met 2011 coördinator van de master Arbeidsrecht. Hij ontwikkelde en coördineerde tot 2012 de (nieuwe) mastervariant European and International Labour Law. In 2013 ontwikkelde en coördineerde hij de mastervariant Arbeid & Onderneming, in samenwerking met de afdeling Ondernemingsrecht van de UvA. Deze variant is in september 2014 van start gegaan.

In het academische jaar 2016-2017 zal hij onderwijs in de volgende vakken verzorgen:
1. Arbeidsrecht Collectief
2. Arbeidsrecht Individueel
3. Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties
4. Restructuring Companies

 

Onderzoeksinteresses

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Faillissementsrecht
Verbintenissenrecht

Beltzer is (co-)promotor van de dissertatie van:

 1. Mr. J. Habben Jansen (onderwerp: algemene voorwaarden en cao's) 
 2. Mr. M. ten Broeke (onderwerp: Staatsingrijpen in de arbeidsovereenkomst)
 3. Mr. N. Jansen (onderwerp: juridische legitimatie vakbonden) 
 4. Mr. P. Hufman (onderwerp: Europees beschermingsniveau werknemers bij insolventie, promotie in 2015). 
 5. Mr. I.A. Haanappel-van der Burg (onderwerp: grensoverschrijdende overgang van onderneming, promotie in 2015). 
 6. Mr. J. van der Pijl (onderwerp: insolventierecht en arbeidsrecht). 
 7. Mr. J.F.R. Eisenberger (onderwerp: de UWV-procedure). 
 8. Dr. J.P.H. Zwemmer (onderwerp: pluraliteit van werkgeverschap, promotie in 2012). 
 9. Mr. J.H. Bennaars (onderwerp: de statutair directeur, promotie in 2015). 
 10. Dr. A. Baris (onderwerp: ontslagvergoedingen, promotie in 2009). 
 11. Dr. M.C.M. Aerts (onderwerp: de zelfstandige zonder personeel, promotie in 2007).

 

Enkele nevenactiviteiten

 1. Voorzitter Levenbachinstituut (http://www.levenbachinstituut.nl) (F)
 2. Onafhankelijk adviseur Liber Dock B.V. (BA)
 3. Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam (incl. OK) (B) 
 4. Voorzitter Expertgroep Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap (F, BA) 
 5. Fellow van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (F)
 6. Hoofdredacteur Tijdschrift voor Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap (O)
 7. Hoofdredacteur Sdu Artikelsgewijs Commentaar Arbeidsrecht (O)
 8. Redacteur Arbeidsrechtelijke Annotaties (O)
 9. Redacteur Onderneming en Financiering (O)
 10. Redacteur Ontslagrecht (O)
 11. Annotator JAR (O)
 12. Co-auteur Tekst & Commentaar Arbeidsrecht en Burgerlijk Wetboek (O)
 13. Co-auteur Sdu Commentaar Arbeidsrecht (O)

F - functiegerelateerd
B - bezoldigd
BA - bezoldigd met afdracht aan de universiteit 
O - onbezoldigd (royalties en onkostenvergoeding niet meegeteld)

 

Talenkennis

Nederlands (moedertaal)
Engels (vrijwel vloeiend)
Duits (zeer goed)
Frans (goed)
Zweeds (goed)
Grieks (passief)
Italiaans (passief)
Russisch (passief)
Noors, Deens, IJslands (lezen)

 

Publicaties

Zie bijgevoegd document.

Home English

Tekst van de nieuwe paragraaf

Beltzer committeert zich aan de inhoud van de Code Wetenschappelijke Integriteit, zoals opgesteld door de VSNU. Zie voor de inhoud: http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_%282014%29.pdf

In verband met Beltzers nevenfuncties houdt dit, onder andere, het volgende in:

 1. Beltzer publiceert niet over zaken waarin hij als rechter optrad of zal optreden. 
 2. Beltzer adviseert niet in zaken waarin hij als rechter optrad of zal optreden, of waarbij de (gerede) kans bestaat dat de zaak aan het Hof Amsterdam zal worden voorgelegd.
 3. Beltzer treedt niet op als rechter in zaken waarin, ten aanzien van de zaak zelf of ten aanzien van het voorliggende juridische vraagstuk, hij een expliciet en uitputtend standpunt heeft ingenomen in zijn publicaties.

2016

 • Beltzer, R. M., & Rietveld, R. D. (2016). De statutair bestuurder in de Wet werk en zekerheid. Onderneming en Financiering, 24(2), 4-20. DOI: 10.5553/OenF/157012472016024002002  [details] 
 • Beltzer, R. M., van Slooten, J. M., & ter Weel, B. J. (2016). Payrolling, uitzending en contracting. In De flexibele arbeidsmarkt in beweging (pp. 29-36). Den Haag: SDU.
 • Beltzer, R. (2016). Overgang van wettelijke verplichtingen – het Hof van Justitie treedt wederom buiten contractuele grenzen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 10(3), 12-32. DOI: 10.5553/ArA/156866392016010003002  [details] 

2013

 • Peters, S. S. M., & Beltzer, R. M. (2013). Inleiding Europees arbeidsrecht. (Monografieën sociaal recht; No. 2). Deventer: Kluwer. [details] 

2016

 • Beltzer, R. M. (2016). Naar een houdbare regulering van arbeidsverhoudingen. In A. R. Houweling, & L. C. J. Sprengers (Eds.), 70 jaar VvA: einde van het begin (pp. 427-432). Deventer: Kluwer.

2014

 • ten Broeke, M., Grosheide, E. F., ter Haar, B. P., Hufman, P., Jansen, N., Ramos Martin, N. A., ... Beltzer, R. M. (2014). De Wet werk en zekerheid - dertig concrete voorstellen tot aanscherping en verduidelijking. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 3(1), 26-42. [details] 

2012

 • Beltzer, R. M., & Hufman, P. (2012). Aeilkema/Omta: over een bestuurder die ook grootaandeelhouder en werknemer was. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 1(3/4), 81-84. [details] 

2010

 • Beltzer, R. M. (2010). De wenselijkheid van nawerking van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen in het licht van het juridische systeem. Academie voor Arbeidsrecht, 2010(november). DOI: 10.5553/ARBAC/.000006  [details] 
 • Beltzer, R. M., (2010). Case note: HvJ EU (EUR C-386/09: Briot/Randstad Interim: hoe Jhonny zijn cateringbaan verloor (en John niet)), No. 22, Sep 15, 2010. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2010, No. 20/12). [details] 
 • Verhulp, E., Beltzer, R. M., Lanting, B. B. B., Mulder, G. J., Riphagen, J., & Sprengers, L. J. C. (2010). Inleiding Nederlands ambtenarenrecht. - 3e dr. (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

2009

 • Beltzer, R. M., (2009). Case note: HR (Overgang van onderneming: wat niet weet, deert toch), Jun 26, 2009. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2009, No. 8-3). [details] 
 • Beltzer, R. M., (2009). Case note: HvJ EG (Verlies van eenheid en overgang van onderneming), Feb 12, 2009. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2009, No. 8-2). [details] 
 • Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2009). Medezeggenschap na overgang van onderneming. Ondernemingsrecht, 11(9), 405-411. [details] 

2008

 • Beltzer, R. M. (2008). Overgang van onderneming in de private en publieke sector: een studie naar de werking van de regels omtrent overgang van onderneming. - 2e dr. (Monografieën sociaal recht; No. 23). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2008). Wijziging van de arbeidsovereenkomsten volgens de Hoge Raad: de kluwen (deels) ontward. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 1(1), 5-7. [details] 
 • Beltzer, R. M., & Luijkx, F. M. (2008). De rechtspositie van werknemers bij surseance van betaling en faillissement. In L. G. Verburg, & W. A. Zondag (Eds.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. - 2e dr. (pp. 225-263). (Monografieën sociaal recht; No. 31). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Beltzer, R. M., & Hoogeveen, E. M. (2008). Overgang van onderneming. In L. G. Verburg, & W. A. Zondag (Eds.), Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie. - 2e dr. (pp. 141-168). (Monografieën sociaal recht; No. 31). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2008). Het Voorontwerp Insolventiewet en het belang van de factor arbeid. SMA, 63(4), 187-197. [details] 
 • Beltzer, R. M., & Zwemmer, J. P. H., (2008). Case note: HR (De uitleg van artikel 43 van de schoonmaak-cao: geen misbruik, geen overgang van onderneming?), Jun 08, 2007. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2008, No. 1). [details] 

2016

 • Beltzer, R. M. (2016). Ter Visie – PostNL keert op zijn schreden terug. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2016(2), 49-50.
 • Beltzer, R. M. (Author). (2016). Overgang van onderneming: welke arbeidsvoorwaarden gaan mee. Web publication/site, http://liberdock.com/blog/overgang-van-onderneming-welke-arbeidsvoorwaarden-gaan-mee/: Liber Dock.
 • Beltzer, R. M. (Photographer). (2016). Over legaal gedrag versus moreel kompas. Web publication/site, https://020ar.nl/2016/04/12/over-legaal-gedrag-versus-moreel-kompas/: 020 AR.
 • Beltzer, R. M. (Photographer). (2016). Minister Asscher, neemt u dit voorstel eens mee in uw overwegingen. Web publication/site, Amsterdam: Liber Dock.
 • Beltzer, R. M. (Author). (2016). Naar een houdbare regulering van arbeidsverhoudingen. Web publication/site, http://liberdock.com/blog/naar-een-houdbare-regulering-van-arbeidsverhoudingen/: Liber Dock.
 • Beltzer, R. M. (2016). <<JAR>> 2009/183. In <<JAR>> 25 jaar - een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 322-344). Den Haag: SDU.

2015

 • Beltzer, R. (Author). (2015). Het civielrechtelijke bestuursverbod - helderheid gewenst over benoeming en ontslag. Web publication/site, Amsterdam: Liber Dock. [details] 
 • Beltzer, R. (Author). (2015). Bescherming in cirkels. Web publication/site, Amsterdam: 020 AR. [details] 
 • Beltzer, R. (Author). (2015). Waarom werkgevers flex willen. Web publication/site, Amsterdam: 020 AR. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). Continuïteit van ondernemingen en pre-pack - hoe een idee een Europese richtlijn mist. Onderneming en Financiering, 23(1), 32-43. DOI: 10.5553/OenF/157012472015023001004  [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). De arbeidsovereenkomst binnen het concern. In R. M. Beltzer, F. G. Laagland, & L. van den Berg (Eds.), Concernwerkgeverschap, preadvies Levenbach/VvA (pp. 1-25). (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht; No. 43). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). De juridische status van de intra-concern gedetacheerde werknemer. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 4(3), 125-137. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). De ontslagvergoeding verdient geen nader onderzoek. In A. Hoekema, E. Verhulp, & M. Westerveld (Eds.), Altijd dienstbaar, niemands Knegt: liber amicorum voor dr. Robert Knegt (pp. 99-106). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). Enkele gedachten over de arbeidsovereenkomst in het concern. Onderneming en Financiering, 23(4), 5-27. DOI: 10.5553/OenF/157012472015023004002  [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). Intraconcerndetachering. In R. M. Beltzer, F. G. Laagland, & L. van den Berg (Eds.), Concernwerkgeverschap, preadvies Levenbach/VvA (pp. 27-52). (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). Overgang van onderneming: drie arresten. ArbeidsRecht, 22(4), [20]. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). Ter visie: Op zoek naar een nieuwe regulering van arbeid. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 4(2), 43-44. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2015). Waarom zijn we normaal gaan vinden wat niet normaal is? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 9(4), 35-44. DOI: 10.5553/ArA/156866392015009004004  [details] 
 • Beltzer, R. M., (2015). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HD 200.149.163/02: Splitsing onderneming bij overgang van onderneming, Toepassing Klarenberg-arrest, Relatiebeding geldig), No. 243, No. ECLI:NL:GHSHE:2015:3188, Aug 11, 2015. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2015, No. 13). [details] 
 • Beltzer, R. M., (2015). Case note: HvJ EU (rolnummer C-160/14: João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a. tegen Estado português), No. 260, No. ECLI:EU:C:2015:565, Sep 09, 2015. (Jurisprudentie Arbeidsrecht; Vol. 2015, No. 14). [details] 
 • Beltzer, R. M., (2015). Case note: Ktr. Amsterdam (zaaknummer 3834025 KK 15-151 en 3835110 KK EXPL 15-152: FNV c.s./V&D B.V.: Zachte winters maken stinkende wonden), No. 0183, No. ECLI:NL:RBAMS:2015:899, Feb 23, 2015. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2015). [details] 
 • Beltzer, R. M., Franssen, E. J. A., Jansen, N., te Poel, M. C. A., & Wiersma, K. (2015). Handboek Wet werk en zekerheid. Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • Beltzer, R. (2015). De koloniserende arbeidsovereenkomst. In G. C. Makkink, M. P. Nieuwe Weme, & A. J. van Wees (Eds.), Ik ben niet overtuigd: opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Ondernemingskamer en als vice-president van het Gerechtshof Amsterdam (pp. 55-64). (Prinsengrachtreeks). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 

2013

 • Beltzer, R. M., & Zwemmer, J. P. H. (2013). Albron/Roest: 'all's well that ends well'. Onderneming en Financiering, 21(2), 5-19. [details] 
 • Peters, S. S. M., & Beltzer, R. M. (2013). Inleiding. In S. S. M. Peters, & R. M. Beltzer (Eds.), Inleiding Europees arbeidsrecht. - 2e dr. (pp. 1-5). (Monografieën sociaal recht; No. 2). Deventer: Kluwer. [details] 

2012

 • Beltzer, R., & Verhulp, E. (2012). Capita selecta cao-recht. (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

2011

 • Beltzer, R. M., & Haanappel, I. A., (2011). Case note: HvJ EU (Het Hof van Justitie en zijn benigna interpretatio van werkgever en werknemer: C-242/09, JAR 2010/298 (Albron Catering BV/FNV Bondgenoten & John Roest)), Oct 21, 2010. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2011, No. 1). [details] 

2010

 • Beltzer, R. M. (2010). Boek 7, Titel 10, Afdeling 8: Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 137-148). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2010). De LAT-relatie tussen ETO- en bedrijfseconomische redenen. TRA, 2(10), 12-15. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2010). Het ontslagrecht blijft duaal: art. 7:685 BW onder druk. ArbeidsRecht, 17(3), 3-7. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2010). Vakbonden en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming: de juridische legitimatie erodeert. Nederlands Juristenblad, 85(35), 2275-2278. [details] 
 • Beltzer, R. M., (2010). Case note: HvJ EG (A-G Sharpston) (EUR C-151/09: UGT-FSP/María del Rosario Vecino Uribe: overgang van onderneming en werknemersvertegenwoordiging: identiteit en eenheid zijn twee verschillende zaken), No. 11, May 06, 2010. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2010, No. 25/05). [details] 
 • Beltzer, R. M., (2010). Case note: HvJ EG (EUR C-151/09: UGT-FSP/Ayuntamiento de La Línea de la Concepción: Europese Hof van Justitie volgt A-G: identiteit en eenheid zijn inderdaad twee verschillende zaken), No. 16, Jul 29, 2010. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2010, No. 18/08). [details] 
 • Beltzer, R. M., (2010). Case note: HvJ EG (Mirja Juuri /Fazer Amica Oy: de zaak Juuri: over ontslag en de wil van sociale partners), Nov 27, 2008. (Arbeidsrechtelijke Annotaties; Vol. 2010, No. 9-1). [details] 
 • Beltzer, R. M., (2010). Case note: Rb. Amsterdam (Vzr.) (LJN BK9802: GVB c.s./Abvakabo c.s.: staking tegen AOW-plannen: een belangengeschil?), No. 4, Jan 19, 2010. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2010, No. 10/02). [details] 
 • Schreiner, P., Beltzer, R., Risak, M. E., & Lister, R., (2010). Case note: Bundesarbeitsgericht (Purchaser of insolvent company's assets may offer transferred staff lesser terms), No. 26, Aug 26, 2009. (European Employment Law Cases; Vol. 2010, No. 3). [details] 
 • Swanljung, K., Beltzer, R., Risak, M. E., Schreiner, P., & Lister, R., (2010). Case note: Supreme Court of Finland (Finnish Supreme Court rules on effect of transfer on voluntary pensions), No. 25, Oct 26, 2009. (European Employment Law Cases; Vol. 2010, No. 3). [details] 

2009

 • Beltzer, R. M. (2009). Een lacune in ontslagbescherming bij overgang van onderneming. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 2(spec. 2), 4-6. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2009). Loon: gedane geldzak(k)en nemen geen keer. ArbeidsRecht, 16(8/9), 15-19. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2009). Naschrift: [bij: Reacties op het artikel 'Wijziging van arbeidsovereenkomst volgens de Hoge Raad: de kluwen (deels) ontward']. Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 2(4), 147-148. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2009). Transfers of undertakings: recent developments at the European level. European Employment Law Cases, 1(2), 9-12. [details] 
 • Beltzer, R. M., (2009). Case note: HR (LJN BH2623: de Hoge Raad staat beperkt afwijking van de cao na pakketvergelijking toe), No. 1, Apr 24, 2009. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2009, No. 07/08). [details] 
 • Beltzer, R. M., (2009). Case note: Ktr. Amsterdam (LJN BJ9678: kantonrechters in Amsterdam en Utrecht doen vergelijkbare uitspraken met tegengestelde resultaten ten aanzien van het antwoord op de vraag of een overeengekomen bonus dient te worden uitbetaald: is de wijzigingsleer uit Stoof/Mammoet correct toegepast?), No. 10, Oct 07, 2009. (AR Updates Arbeidsrecht; Vol. 2009, No. 02/11). [details] 
 • Beltzer, R. (2009). Het sociaal plan en de nieuwe formule: de vakbonden hebben andere 'maatschappelijke opvattingen'. Nederlands Juristenblad, 84(4), 241-242. [details] 

2008

 • Beltzer, R. M. (2008). Collectief conflict. JAR Verklaard, 2008(4), 8-10. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2008). Medezeggenschapsrecht. JAR Verklaard, 2008(1), 3-4. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2008). Opsporing en sanctionering in het strafrecht en in het arbeidsrecht: het onvergelijkbare vergeleken [Review of: M.M. Koevoets (2006) Wangedrag van werknemers: de bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering]. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2008(4), 177-180. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2008). Overgang van onderneming. JAR Verklaard, 2008(1), 4-11. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2008). Overgang van onderneming. JAR Verklaard, 2008(4), 4-8. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2008). Statutair directeur: uitzondering op de 15-aprilarresten. JAR Verklaard, 2008(1), 3. [details] 
 • Beltzer, R. M. (2008). Statutair directeur. JAR Verklaard, 2008(4), 3. [details] 
 • Beltzer, R. M., & Duk, R. A. A. (2008). Actualiteiten in het cao-recht. SMA, 63(2), 71-73. [details] 
 • Beltzer, R. M., (2008). Case note: Ktr. Utrecht (rolnr. 553714 UC EXPL 07-17629, BD8519), No. 608, Jul 23, 2008. (Jurisprudentie in Nederland; Vol. 2008, No. 16). [details] 
 • Beltzer, R. M., & Zaal, I. (2008). Kroniek medezeggenschap 2007: over weggegeven rechten, dienstroosters en activistische aandeelhouders. In M. Holtzer, A. F. J. A. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008 (pp. 61-81). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen; No. 97). Deventer: Kluwer. [details] 

Boekredactie

 • Beltzer, R. M. (2008). Dertig jaar overgang van onderneming: HSI-congres, 21 september 2007. (Sinzheimer Cahiers; No. 20). Den Haag: SDU. [details] 

Tijdschriftredactie

 • Sol, C.C.A.M. (editor) & Beltzer, R.M. (editor) (2008): Discussion Papers HSI (Journal).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen