Over het HSI

Hugo Sinzheimer Instituut

Het Hugo Sinzheimer Instituut is verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Er wordt onderzoek verricht op het terrein van arbeid en recht. Het instituut is vernoemd naar de Duitse arbeidsjurist en rechtssocioloog Hugo Sinzheimer (1875-1945). Sinzheimer week in 1933 uit naar Nederland en werd daar benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Het Hugo Sinzheimer Instituut voor onderzoek van arbeid en recht stelt zich ten doel het opzetten, uitvoeren en stimuleren van interdisciplinair onderzoek naar de praktijk van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.Daarbij wordt sociaal-wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met rechtsdogmatisch en rechtstheoretisch onderzoek. In het kader van deze doelstelling initieert en voert het Hugo Sinzheimer Instituut onderzoek uit, verstrekt het adviezen en organiseert symposia, congressen, cursussen e.d.

Het HSI neemt deel in diverse internationale netwerken waaronder de door de EU ondersteunde netwerken 'Human Resource Management in Multinational Companies' en 'Transitional Labour Markets' (het laatste gecoördineerd door het Wissenschaftzentrum für Sozialforschung Berlin). Daarnaast is het HSI de Nederlandse correspondent voor de European Industrial Relations Observatory, gecoördineerd door de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut

15 augustus 2016