Promotie-onderzoek

Hugo Sinzheimer Instituut

Bij het HSI zijn momenteel als promovendus/promovenda werkzaam:

  • Niels Jansen
    Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming onder de loep
  • Eva Grosheide 
    Collective bargaining and internal market law 
  • Marloes Diepenbach
    Stakingsrecht: Is het Nederlandse stakingsrecht nog wel geschikt als drukmiddel in het huidige collectieve arbeidsrecht?

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut

HSI

11 januari 2017