Promotie-onderzoek

Bij AIAS-HSI zijn momenteel als promovendus/promovenda werkzaam:

 • Niels Jansen
  Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming onder de loep
 • Eva Grosheide 
  Collective bargaining and internal market law 
 • Marloes Diepenbach
  Stakingsrecht: Is het Nederlandse stakingsrecht nog wel geschikt als drukmiddel in het huidige collectieve arbeidsrecht?
 • Priscilla Bartens
  De houdbaarheid van het (Europese) werknemersbegrip bij herstructurering en medezeggenschap

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut

HSI

4 juli 2018