Onderzoeksprogramma

Hugo Sinzheimer Instituut

Repositioning Labour Law

De relatieve autonomie van een arbeidsrecht dat is gebaseerd op statelijke regulering en zijn legitimering ontleent aan de rol die het vervult in het compenseren van de ongelijke positie van loonafhankelijke werkers, berust op aannames die de laatste tijd alle ter discussie zijn komen te staan. Het onderzoeksprogramma is erop gericht kritisch bij te dragen aan een heerpositionering van het arbeidsrecht in een wereld waarin andere niveaus (Europees, internationaal) en andere domeinen van regulering (mededingings-, ondernemingsrecht) en andere methoden dan regulering on toenemende mate van invloed zijn op arbeidsverhoudingen. De leidende vraag is of, hoe en in hoeverre het arbeidsrecht en zijn centrale uitgangspunten, in het licht van deze ontwikkelingen, toe zijn aan herbepaling, herziening of verfijning.

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut

15 augustus 2016