Studieprogramma

Arbeidsrecht

Flexibele opzet

De master Arbeidsrecht is flexibel opgezet, zodat studenten zowel in september als februari met het programma kunnen beginnen.

Opbouw master

De kern van de master wordt gevormd door een aantal verplichte vakken:

  • Arbeidsrecht - individueel;
  • Arbeidsrecht - collectief;
  • Europees Arbeidsrecht;
  • Socialezekerheidsrecht.

Huidige vakkenpakket in de Studiegids

De vakken die dit jaar gegeven worden, vind je in de UvA Studiegids:

Het vakkenpakket kan er volgend jaar enigszins anders uitzien.

Daarnaast biedt het programma een keuze uit vakken als Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties, Arbeid en Sport, en Arbeidsrecht Practicum. Ook bij andere leerstoelgroepen, faculteiten of (buitenlandse) universiteiten kunnen keuzevakken worden gevolgd, zoals pensioenrecht of rechtsvergelijkend arbeidsrecht.

Rechtenstudenten in De Brug

Onderwijsvormen

Het onderwijs wordt in beginsel in kleine groepen van ongeveer 20 personen gegeven. De onderwijsvorm is gericht op actieve participatie van de studenten, waarbij de theorie en de praktijk van het arbeidsrecht zo veel mogelijk in hun onderlinge samenhang worden behandeld. De toetsing geschiedt niet alleen door schriftelijke eindtoetsen met casus- en essayvragen, maar ook door het schrijven van noten bij rechterlijke uitspraken, scripties, of verslagen van stage- of rechtbankbezoek en het houden van mondelinge presentaties.

Het onderwijs wordt grotendeels in het Nederlands verzorgd. Indien vakken zich daartoe lenen zullen zij eveneens in het Engels worden aangeboden.

Masterscriptie

Je sluit de master af met het schrijven van een scriptie met een omvang van 12 ECTS-studiepunten.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

15 mei 2018