Studieprogramma

Arbeid en onderneming (Arbeidsrecht)

Het programma van Arbeid en onderneming bestaat uit 60 EC, waarvan de helft uit verplichte vakken bestaat, zoals Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht, Arbeidsrecht in Overnames en Reorganisaties en Europees Arbeidsrecht. Ook bestaat er een keuzeruimte, waarvan 12 EC optioneel verplicht. Je kunt kiezen uit vakken als Corporate Governance, Financiering en Zekerheid, European Company Law en Pensioenrecht. Eventueel kun je een stage aan de master toevoegen.

Vakkenpakket in de Studiegids

De vakken die dit jaar gegeven worden, vind je in de UvA Studiegids:

​Het vakkenpakket kan er volgend jaar enigszins anders uitzien.

Onderwijsvormen binnen Arbeid en onderneming

Het onderwijs wordt in kleine groepen van ongeveer 20 personen gegeven. Actieve participatie van studenten is belangrijk, waarbij de theorie en de praktijk zo veel mogelijk in hun onderlinge samenhang worden behandeld. De toetsing bestaat niet alleen uit schriftelijke eindtoetsen met casus- en essayvragen, maar ook uit het schrijven van noten bij rechterlijke uitspraken, scripties, of verslagen van stage- of rechtbankbezoek en het houden van mondelinge presentaties.

Het onderwijs wordt grotendeels in het Nederlands gegeven. Als vakken zich daartoe lenen, zullen ze ook in het Engels worden aangeboden.

Masterscriptie

Je sluit dit mastertraject af met het schrijven van een scriptie met een omvang van 12 ECTS-studiepunten.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

26 juni 2018