Pre-pack in strijd met Europees recht

28 juli 2014

Naar aanleiding van de doorstart bij kinderopvang Estro betogen UvA-onderzoekers Ilse Zaal en Pam Hufman in het Financieel Dagblad van 28 juli 2014 dat de pre-pack praktijk in strijd is met Europese regelgeving.

Een pre-pack houdt in dat een aankomend faillissement wordt voorbereid door een stille curator, die vervolgens na de uitspraak van het faillissement de onderneming verkoopt zonder veel oude schulden en met de mogelijkheid alleen het personeel over te nemen dat gewenst is. Bij een pre-pack wordt dus het faillissement als het ware gebruikt om relatief eenvoudig van de oude schulden en werknemers af te kunnen komen. Bovendien worden de vakbonden en ondernemingsraad niet bij de pre-pack betrokken, zoals wel het geval is bij een gewoonlijke reorganisatie.
Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie blijkt echter dat wanneer een insolventieprocedure gericht is op de continuïteit van de onderneming de regels met betrekking tot overgang van onderneming van toepassing zijn. Dit houdt in dat, wanneer de onderneming wordt verkocht, alle werknemers met behoud van arbeidsvoorwaarden automatisch overgaan naar de koper van de onderneming.
De pre-packpraktijk omzeilt deze regels en is daarmee in strijd met Europese regelgeving. Zaal en Hufman roepen de wetgever op hiermee in de huidige herziening van het faillissementsrecht rekening te houden.

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut