Expertisegroep Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap

AOM

Sinds september 2011 is aan het HSI de Expertisegroep Arbeid, onderneming & medezeggenschap (AOM) verbonden.

Doel

Het verrichten van onderzoek, het doceren en het adviseren op het terrein waar het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en het medezeggenschapsrecht elkaar treffen.

Aanleiding

De specifieke dynamiek die de praktijk van de top van het (inter)nationale bedrijfsleven kenmerkt, werkt als katalysator voor nieuwe, complexe juridische vraagstukken die om een door academisch denken gevormd gezichtspunt vragen. Een eendimensionale benadering van deze vraagstukken lijkt hierbij niet langer te volstaan: arbeidsrecht en ondernemingsrecht, maar ook het insolventierecht en het financiƫle recht grijpen zozeer in elkaar, dat een pluriforme benadering noodzakelijk is.

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut

HSI

24 augustus 2016