AOM

Expertisegroep Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap

De Expertisegroep Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap (AOM) is sinds september 2011 aan AIAS-HSI verbonden.

Doel

Het doel van AOM is het verrichten van onderzoek, doceren en adviseren op het terrein waar het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en het medezeggenschapsrecht elkaar treffen.

Aanleiding

De specifieke dynamiek die de praktijk van de top van het (inter)nationale bedrijfsleven kenmerkt, werkt als katalysator voor nieuwe, complexe juridische vraagstukken die om een door academisch denken gevormd gezichtspunt vragen. Een eendimensionale benadering van deze vraagstukken lijkt hierbij niet langer te volstaan: arbeidsrecht en ondernemingsrecht, maar ook het insolventierecht en het financiële recht grijpen zozeer in elkaar, dat een pluriforme benadering noodzakelijk is.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van AOM vinden in principe iedere tweede vrijdag van de maand plaats.

Inschrijven en kosten

Inschrijven kan via aom-fdr@uva.nl, o.v.v. naam, adres, organisatie, functie en factuurgegevens.

  • Deelname per bijeenkomst: € 150,-
  • Een 5-rittenkaart kost € 600,-
  • Een 10-rittenkaart kost € 1.000,-
  • De rittenkaarten zijn niet seizoensgebonden.

De revenuen worden volledig aangewend voor de financiering van onderzoek (door aio's en postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.

Gepubliceerd door  Hugo Sinzheimer Instituut

HSI

4 juli 2018